Ristsõna

    Lahenduse leidmiseks on abiks käesoleva trükise läbilugemine.

    Lahendussõna on tuntud hüüdlause.

    Saada õige vastus 8. märtsiks aadressile lahendus@valisluureamet.ee

    Laadi ristsõna alla siit.