4.2

Venemaa eriteenistuste toetus president Putinile

08.02.2023

In english
  • Ukraina sõja ajal on Venemaa eriteenistustes kaalutud ja konstrueeritud sõnumeid, mis aitaksid kodanikele selgitada Venemaa tegevust ning näitaksid presidenti soodsas valguses.

  • Sõnumid õigustavad Putini tegevust Ukrainas ning loovad temast kujundi kui ettenägelikust ja kavalast juhist, samas on need ebaobjektiivsed, kontekstist välja rebitud ning sageli juba avalikkuses häbistatud.

  • Venemaa eriteenistustes levib arusaam, et järjekindla valetamise ja vandenõuteooriate toitmisega, andes neile kohati eriteenistustele vihjates juurde salapära, on võimalik jätkuvalt kõnetada teatavat osa ühiskonnast.

Sõda Ukrainas on pannud ka Venemaa eriteenistused uude olukorda. Lahendamist vajavate probleemide hulgas on ka mure Venemaa kodanike meelsuse pärast. Ühtlasi tahetakse väljendada enda lojaalsust riigi juhtkonnale ja president Putinile. Pingeline oli periood sõja alguses, kui sai selgeks, et välksõda ei õnnestu, ning pinged tõusid ka osalise mobilisatsiooni väljakuulutamise ajal septembris, vaid mõni nädal enne presidendi 70. sünnipäeva.

Materjali koostaja kavatses auditooriumi veenda Venemaa jätkuvalt suurtes sõjalistes ja majanduslikes võimetes ning heades kavatsustes nii oma rahva kui ka ukrainlaste suhtes.

2022. aasta septembris koguti Venemaa eriteenistuses jätkuvalt ideid materjali värskendamiseks, millega tahetakse meenutada president Putini teeneid Venemaa ees. Materjal sisaldab osaliselt varem koostatud Putinit ülistavaid jutupunkte, mida kasutati näiteks juba 2018. aasta presidendivalimiste kampaanias ning on muutunud meedias naerualuseks, korrates senist, otsestel valedel ja küsitavatel faktidel põhinevalt narratiivi. Materjali koostaja kavatses auditooriumi veenda Venemaa jätkuvalt suurtes sõjalistes ja majanduslikes võimetes ning heades kavatsustes nii oma rahva kui ka ukrainlaste suhtes.

Millistest naeruväärsetest ja ebaoriginaalsetest väidetest mõttetööd alustati? Vaatleme mõnda ehedamat näidet:

  1. Putin on tõstnud enda valitsemisajal Venemaa SKT-d 12 korda
  2. Putin on suurendanud Venemaa kullavarusid 48 korda

FSB direktor Aleksandr Bortnikov, president Vladimir Putin, SVR-i direktor Sergei Narõškin – suhe presidendiga on Venemaa eriteenistustele määrava tähtsusega. Allikas: Alexei Druzhinin / AP

2022. aastal proovitakse sihtrühma jätkuvalt mõjutada primitiivsete ja juba meedias kasutust leidnud kujunditega presidendi ebapopulaarsetest otsustest kui kavalast taktikast vastanduvate riikide suhtes. Vaatleme mõningaid aasta jooksul lisandunud mõtteid:

  1. Venemaa on maailma suurim titaani ja pallaadiumi tarnija, tänu millele saavad venelased hakkama ka ilma Lääne autode ja lennukiteta
  2. Venemaa kehtestas vastusammuna Lääne analoogsele tegevusele lennukeelu üle oma õhuruumi, mistõttu peavad lääneriigid Aasiasse lendamiseks oluliselt rohkem aega ja raha kulutama
  3. Erioperatsiooniga hävitab Venemaa Ukrainas laboreid, kus Ameerika Ühendriigid, Saksamaa ja Prantsusmaa arendasid bioloogilisi relvi
  4. Vastastikuse meediakanalite sulgemisega rikkus läänemaailm oma võimalused Venemaa auditooriumi endale sobivas suunas mõjutada
  5. Lääneriikide jätkuvat toetust ja solidaarsust Ukrainale tingib soov allutada Ukraina endale, saavutades nii ligipääsu Ukraina teraviljale, maavaradele ning veel enam odavale tööjõule

Venemaa eriteenistuste tahe propagandapunkte välja mõelda ja avalikusesse paisata on sageli suurem kui nende tegelik võimekus.

08.02.2023

In english